Хүний нөөц
  • Хүний нөөцийн бодлого
    Хүний нөөцийн бодлогын зорилго нь "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, нөөцийн санг бүрдү...
    2019-08-14 15:45:07 Дэлгэрэнгүй