Ажлын байр
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын албанд “Шинжээч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:20:42 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын албанд “Шинжээч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:18:53 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн “Аудитын албаны дарга” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:16:11 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч шалгаруулж ажилд авна...
  2019-08-20 17:21:19 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Салбарт "Боловсруулалт, чанарын геологич /геологич/-ийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна....
  2019-06-19 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Оффист "Санхүүгийн шинжээч”-ээр гэрээт ажилтан шалгаруулж авна....
  2019-06-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  "Маркетинг”-ийнчиглэлээр мэргэшсэн ажилтан шалгаруулж авна....
  2019-05-23 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  "Санхүү”-гийн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан шалгаруулж авна....
  2019-05-23 00:00:00 Дэлгэрэнгүй