Ажлын байр
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  ТЕХНИК МАРКШЕЙДЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА ...
  2019-09-26 16:20:34 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  ГИДРОГЕОЛОГИЧ /ГИДРОЛОГИЧ/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА ...
  2019-09-26 16:18:22 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  ГЕОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ГЕОТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА...
  2019-09-26 16:16:23 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын албанд “Шинжээч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:20:42 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын албанд “Шинжээч” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:18:53 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн “Аудитын албаны дарга” ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. ...
  2019-08-30 14:16:11 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч шалгаруулж ажилд авна...
  2019-08-20 17:21:19 Дэлгэрэнгүй
 • АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
  Салбарт "Боловсруулалт, чанарын геологич /геологич/-ийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна....
  2019-06-19 00:00:00 Дэлгэрэнгүй