Та 1072 хувьцааны үр өгөөжийг өмнө нь ямар хэлбэрээр хүртэж байсан бэ
НИЙТЭЛСЭН: 2019-08-13 өдөр 19:13:5 цаг