Хуримтлалтай хувьцаатай иргэн-Баруун бүс /2019.10.17/
Хуримтлалтай хувьцаатай иргэн аяны хүрээнд  ажлын хэсгийнхэн  Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн хувьцаа эзэмшигчдэд сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Увс аймгийн Түргэн, Өмнөговь сумдад ажиллалаа. Тус өдөр нийт 139 иргэн сургалтанд хамрагдаж, 135 иргэн судалгаанд хамрагдав. 
 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-18 өдөр 17:38:0 цаг