Хуримтлалтай хувьцаатай иргэн-Урд бүс /2019.10.17/
Хуримтлалтай –Хувьцаатай иргэн аяны хүрээнд “Эрдэнэс –Тавантолгой “ХК-ийн ажлын хэсгийнхэн 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд тус тус ажиллаж, иргэд, олон нийтэд хувьцааны анхан шатны ойлголт өгөх сургалт зохион байгуулж, аяны хүрээнд 413 иргэнийг сургалтанд хамруулан, 406 иргэнээс сургалтын талаарх судалгаа авлаа. 
 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-18 өдөр 17:43:4 цаг