Хуримтлалтай хувьцаатай иргэн аян-Хойд бүс /2019.11.8-10/
Аяны хүрээнд ажлын хэсгийнхэн 11 дүгээр сарын 08-10-ны өдрүүдэд  Архангай аймгийн Батцэнгэл, Жаргалант, Цэнхэр, Өгийнуур, Төвшрүүлэх  сумдад  ажиллаж, 444 иргэнийг сургалтад хамруулж,  315 иргэнээс судалгаа авав.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-11-11 өдөр 10:54:5 цаг