Удирдлагын баг

Х.НУРЛАТ

Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар


Х.БАТСАЙХАН

Захиргаа, удирдлагын газар


А.ЧИНЗОРИГ

Борлуулалт, маркетинг, тээврийн газар


М.БАТБАЯР

Хууль, эрх зүйн газар


М.БАТ-ЭРДЭНЭ

Худалдан авалтын газар


Ж.АМГАЛАНБАЯР

Барилга, дэд бүтцийн газар


Л.БАЯРМАГНАЙ

Стратеги төлөвлөлт, төслийн газар


З.АМГАЛАНБААТАР

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар