Тээвэр хариуцан ажиллаж байгаа ажилтнууд

Худалдан авагч ХХК-ийн нэрс

Гэрээний дугаар

Хариуцсан ажилтны нэр

Чиглэл

 

1

Chalco Trading Hong Kong Co.,Ltd

A/11-040-0411

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

2

Urad Middle Banner Chengyuan Trading Co.,Ltd

ETT-2019/324

З.Энх-Оч

Цагаанхад, Чойр

 

3

Inner Mongolia Jinge Energy Development Co.,Ltd

ETT-2019/325

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

4

Tangshang Caofeidian Chaote International Trade Co.,ltd

ETT-2020/459

З.Энх-Оч

Чойр

 

5

Inner Mongolia Haoxiang Energy (Noble Resources Co.,Ltd)

ETT-2019/597

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

6

Inner Mongolia Mengsheng International Trade Co.,Ltd

ETT-2019/600

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

7

Bayannaoer City Haoxing Trading Co.,Ltd

ETT-2019/604

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

8

Inner Mongolia Zhongyi Mining Co.,Ltd

ETT-2019/607

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

9

Jidong Development (Hong Kong) International Co.,Ltd

ETT-2020/191

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

10

Wulate Zhongqi Yinhang International Trading Co.,Ltd

ETT-2020/314

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

11

Inner Mongolia Zi Tuo International Trade Co., Ltd

ETT-2020/504

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

12

Erlian Bairun Import and Export Trade Co.,ltd

ETT-2020/678

З.Энх-Оч

Чойр

 

13

Wuhan Huaxingsheng Logistics and Trade Co.,Ltd

ETT-2020/456

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

14

Inner Mongolia Changsen Energy Co.,Ltd

ETT-2020/582

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

15

Bayannaoer Haoyu Cargo Transport Co.,Ltd

ETT-2018/521

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

16

Jasn International PTE Co.,Ltd

ETT-2020/675

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

17

Wulate Middle Banner Zhong Run Trade Co.,Ltd

ETT-2019/608

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

18

Banner Wulate Funda Trading Co.,Ltd

ETT-2019/596

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

19

Inner Mongolia Ze Sheng Energy Development Co.,Ltd

ETT-2019/340

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

20

Inner Mongolia Boyuan Zhenbao Energy Co.,Ltd

ETT-2020/715

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

21

Inner Mongolia Jing Chang Energy Co.,Ltd

ETT-2019/334

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

22

Inner Mongolia Hao Xiang Energy Co.,Ltd

ETT-2019/396

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

23

Inner Mongolia Guang Sheng trading Co.,ltd

ETT-2020/734

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

24

Inner Mongolia Shiji Changtong Energy Co.,Ltd

ETT-2020/373

З.Энх-Оч

Чойр

 

25

Inner Mongolia Ruide Industry and Trade Co.,Ltd

ETT-2018/515

З.Энх-Оч

Цагаанхад

 

26

Inner Mongolia Rong He Energy Co.,Ltd

ETT-2020/420

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

27

OMG Electronic Co.,Ltd

EТТ-2019/621

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

28

Flourish Trading Development Co.,Ltd

ETT-2020/505

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад, Чойр

 

29

E-Commodities Holdings Private Limited Co.,Ltd

ETT-2020/524

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

30

Inner Mongolia Zhongchi Energy Co.,ltd

EТТ-2018/496

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

31

Inner Mongolia Guohuimengyuan Trade Co.,Ltd

EТТ-2019/611

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

32

Inner Mongolia Guang Sheng trading Co.,ltd

EТТ-2019/593

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

33

Inner Mongolia Dong Hai Energy Co.,ltd

EТТ-2018/622

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

34

Inner Mongolia Guanghong Yuan Energy Co.,Ltd

EТТ-2019/342

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

35

Wang Jin Energy Co.,Ltd

EТТ-2019/395

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

36

Inner Mongolia Hao Xiang Energy Co.,Ltd

EТТ-2018/645

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

37

Inner Mongolia Ruilian Import and Export Co.,Ltd

ETT-2019/592

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

38

Joc Uniwell Industrial Co.,Ltd

ETT-2019/642

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

39

E-Commodities Holdings Private Limited Co.,Ltd

ETT-2020/209

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

40

Glory Town Holdings Co.,Ltd

ETT-2020/427

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад, Чойр, Ханги

 

41

Inner Mongolia Mengnengmeng Industry and Trade Co.,Ltd

ETT-2019/603

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

42

Inner Mongolia Jinhao Energy Co.,Ltd

ETT-2019/595

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

43

Inner Mongolia Xing Yong Sheng Energy Co.,Ltd

ETT-2020/676

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

44

Tianjin Dehesheng Energy and Technology Co.,Ltd

ETT-2020/696

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

45

Inner Mongolia Shengfeng Trading Co.,Ltd

ETT-2020/697

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

46

Urad Middle Banner Jianuo Energy Co.,Ltd

ETT-2019/601

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

47

Inner Mongolia Bai Cheng Energy Co.,ltd

ETT-2019/341

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

48

Inner Mongolia Ruida Import and Export Trade Co.,Ltd

ETT-2018/621

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

49

Inner Mongolia Rong Shen Bo Cheng Energy Trading Co.,Ltd

ETT-2018/646

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

50

Urat Middle Banner Xinjiyuan International Trade Co.,Ltd

ETT-2021/37

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

51

Guang Hong Yuan Energy Co.,Ltd

ETT-2020/677

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад, Чойр

 

52

Inner Mongolia Changsen Energy Co.,Ltd

ETT-2019/564

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

53

Inner Mongolia Jicheng Energy Co.,Ltd

ETT-2021/371

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

54

Inner Mongolia Hongchi Energy Technology Co.,Ltd

ETT-2021/376

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

55

Inner Mongolia Qiakeqi Import and Export Trade Co.,Ltd

ETT-2021/377

О.Элбэгсайхан

Чойр

 

56

Их Говийн Илч ХХК

ETT-2019/679

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

57

Их Говийн Илч ХХК

ETT-2019/346

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

 

Тээвэр Логистикийн Хэлтсийн утас: +7505-5555 холбоос 218, 230 /enkhoch.z@erdenestt.mn/ /elbegsaikhan.o@erdenestt.mn/