Дүрэм журам
Нэр Хавсралт
1 Ногдол ашгийн журам ҮЗЭХ
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах журам ҮЗЭХ
3 Компанийн кодекс ҮЗЭХ
4 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам ҮЗЭХ
5 ТУЗ-ийн хороодын журам ҮЗЭХ
6 Гүйцэтгэх удирдлагын журам ҮЗЭХ
7 Салбарын журам ҮЗЭХ
8 Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам ҮЗЭХ
9 Хөдөлмөрийн Дотоод журам ҮЗЭХ
10 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийттэй харилцах журам, бодлого ҮЗЭХ
11 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг ҮЗЭХ
12 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам батлах тухай ҮЗЭХ
13 Ёс зүйн дүрэм журам бүрэлдэхүүн батлах тухай ҮЗЭХ
14 Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай ҮЗЭХ
15 Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах журам ҮЗЭХ
16 Гэрээний журам нэмэлт ҮЗЭХ
17 Гэрээний журам батлах тухай ҮЗЭХ
18 Компанийн сургалтын журмыг батлах тухай ҮЗЭХ
19 Ажилтанд тусламж, тэтгэмж, нөхөн төлбөр, дэмжлэг олгох тухай ҮЗЭХ
20 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ
21 Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах журам ҮЗЭХ
22 Ажил дүгнэх журам ҮЗЭХ
23 Ажил дүгнэх журам/хавсралт/ ҮЗЭХ

Та 1072 хувьцааны талаарх
мэдээ мэдээллийг

1800-1072

Тусгай дугаараас авах боломжтой

1072 хувьцаа мэдээллийн төв /page/