Гүйцэтгэх захирлын тушаал
Нэр Хавсралт
1 Сахилга, хариуцлагын жил болгон зарлах тухай Гүйцэтгэх захирлын тушаал ҮЗЭХ
2 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах Бодлогын баримт бичгийг батлах тухай ҮЗЭХ
3 Ажлын цагийн горимд өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ