ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.11.27
  ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай...
  2020-12-03 20:44:26 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.09.09
  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай...
  2020-12-03 20:42:30 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.08.06
  ТУЗ-ийн Дотоод аудитын албаны даргыг томилох тухай...
  2020-12-03 20:41:06 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.08.06
  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай...
  2020-12-03 20:39:41 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.08.06
  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг чөлөөлөх тухай...
  2020-12-03 19:45:37 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.08.06
  Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээг дүгнэх тухай...
  2020-12-03 19:44:51 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.08.06
  ЭТТ ХК-аас санхүүжүүлсэн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаар авах арга хэмжээний тухай...
  2020-12-03 19:44:13 Дэлгэрэнгүй
 • ТУЗ-ийн тогтоол 20.04.20
  Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд ажиллах арга хэмжээний тухай ...
  2020-12-03 19:43:05 Дэлгэрэнгүй