Салбарын горим
Нэр Хавсралт
1 тэсрэх бодис хадгалах, тээвэрлэх горим ҮЗЭХ
2 Өрөмдлөгийн ажлын горим ҮЗЭХ
3 Тэсэлгээний аюултай бүсийн зураг боловсруулах, тэсэлгээний мэдэгдэл хүргэх горим ҮЗЭХ
4 Өрөмдлөг, тэсэлгээний үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтын горим ҮЗЭХ
5 Нүүрсний давхаргад хэмжилтийн ажил гүйцэтгэх горим ҮЗЭХ
6 Маркшейдерийн хэмжилт гүйцэтгэх горим ҮЗЭХ