Салбарын Заавар
Нэр Хавсралт
1 Механик болон гидро домакрат ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар ҮЗЭХ
2 Техник, тоног төхөөрөмжүүдэд засвар, үйлчилгээ хийх аюулгүй ажиллагааны заавар ҮЗЭХ
3 Маркшейдерийн хэмжилтийн аюулгүй ажиллагааны заавар ҮЗЭХ
4 Маркшейдерийн ажлын суурин боловсруулалт, тайлан тооцоо хийх заавар ҮЗЭХ
5 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах заавар ҮЗЭХ
6 Толгой хамгаалах хэрэгсэлд тэмдэглэгээ хийх заавар ҮЗЭХ