Санхүүгийн журам
 • ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
  ...
  2021-09-09 14:08:04 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтанд цалин хөлс тооцож олгох журам
  Ажилтанд цалин хөлс тооцож олгох журам...
  2020-12-02 16:36:02 Дэлгэрэнгүй
 • Албан томилолтын журам
  Албан томилолтын журам...
  2020-12-02 16:30:20 Дэлгэрэнгүй
 • Ногдол ашгийн журам
  Ногдол ашгийн журам...
  2020-12-02 16:29:21 Дэлгэрэнгүй
 • Агуулах дахь нүүрсний овоолгын хэмжээг тодорхойлох журам
  Агуулах дахь нүүрсний овоолгын хэмжээг тодорхойлох журам...
  2020-12-02 16:28:43 Дэлгэрэнгүй
 • Хөрс хуулалтын хөрөнгө, түүний элэгдлийг НББ-д бүртгэх аргачлал
  Хөрс хуулалтын хөрөнгө, түүний элэгдлийг НББ-д бүртгэх аргачлал...
  2020-12-02 16:26:26 Дэлгэрэнгүй
 • Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам
  Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам...
  2020-12-02 16:25:20 Дэлгэрэнгүй
 • Нүүрсний элэгдэл тооцох, нүүрсний овоолгын хорогдол тооцох журам
  Нүүрсний элэгдэл тооцох, нүүрсний овоолгын хорогдол тооцох журам...
  2020-12-02 16:03:55 Дэлгэрэнгүй