Санхүүгийн журам
Нэр Хавсралт
1 ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2 Ажилтанд цалин хөлс тооцож олгох журам ҮЗЭХ
3 Албан томилолтын журам ҮЗЭХ
4 Ногдол ашгийн журам ҮЗЭХ
5 Агуулах дахь нүүрсний овоолгын хэмжээг тодорхойлох журам ҮЗЭХ
6 Хөрс хуулалтын хөрөнгө, түүний элэгдлийг НББ-д бүртгэх аргачлал ҮЗЭХ
7 Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам ҮЗЭХ
8 Нүүрсний элэгдэл тооцох, нүүрсний овоолгын хорогдол тооцох журам ҮЗЭХ