Санхүүгийн журам
Нэр Хавсралт
1 Ажилтанд цалин хөлс тооцож олгох журам ҮЗЭХ
2 Албан томилолтын журам ҮЗЭХ
3 Ногдол ашгийн журам ҮЗЭХ
4 Агуулах дахь нүүрсний овоолгын хэмжээг тодорхойлох журам ҮЗЭХ
5 Хөрс хуулалтын хөрөнгө, түүний элэгдлийг НББ-д бүртгэх аргачлал ҮЗЭХ
6 Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам ҮЗЭХ
7 Нүүрсний элэгдэл тооцох, нүүрсний овоолгын хорогдол тооцох журам ҮЗЭХ