300 хүний багтаамжтай ажилчдын хотхон, гражийн барилга
НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-01 өдөр 23:31:0 цаг