Уурхайн ажилчдын хотхон захиргааны барилгуудыг цахилгаанаар хангах 10кв-ын дэд өртөө , агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-01 өдөр 23:42:3 цаг