• НҮҮРС ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
  СШ дугаар:  2021-СО-01
   
  “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК нь нүүрс худалдах, худалдан авах чиглэлээр хамтран ажиллах худалдан авагч компанийг сонгон шалгаруулж, цанхийн уурхайн 3 болон 4 дүгээр давхаргын коксжих нүүрсийг тэнцүү хэмжээтэйгээр, зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан борлуулахаар дараах сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 
   
  Чанарын дундаж үзүүлэлт:
  Үнслэг (db) Чийглэг (Ar) Дэгдэмхий (daf) Хүхэр (db) G index
  15.2  3.08 27.85  0.99  77.0 

   

  Сонгон шалгаруулалтын үнэ: коксжих нүүрс 63.15 ам.доллар/тонн
  Хэмжээ: 500,000 тонн ба түүнээс дээш
  Урьдчилгаа төлбөр: Нийт гэрээлэх дүнгийн 10% ба түүнээс дээш
  Ачилтын хуваарь: Сар бүр 50,000-100,000 тонн буюу түүнээс дээш
  Барьцаа төлбөр: Тонн тутмын 1 ам.доллар
   
  Бүрдүүлэх материал:
   
  1. Албан хүсэлт 
  • Худалдан авах нийт нүүрсний тонн хэмжээ, сар тутмын ачилтын хуваарь, хүчин чадал;
  • Үнэ ба Урьдчилгаа төлбөрийн нөхцөл;
  • “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-д аливаа өр, авлага байгаа эсэх.
  • Гэрээний барьцаа төлбөр байршуулахыг зөвшөөрсөн эсэх,
   
  2. Компанийн товч танилцуулга, ажлын туршлага, холбогдох тусгай зөвшөөрлүүд
   
  3. Бизнес төлөвлөгөөний хураангуй
  • Зах зээлийн судалгаа;
  • Өөрийн эзэмшлийн угаах үйлдвэртэй эсэх, хүчин чадал;
  • Борлуулалтын төлөвлөгөө;
  • Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжууд, гол хэрэглэгч;
  • Болзошгүй эрсдэл түүнийг удирдах төлөвлөгөө.
   
  4. Тээвэрлэгч компанийн мэдээлэл ирүүлбэл давуу тал болно.
  • Холбогдох тусгай зөвшөөрөл, улс хоорондын ачаа тээвэрлэх гэрээ, хүчин чадал;
  • Тээвэрлэлтийн төлөвлөгөө.
   
  5. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ирүүлбэл давуу тал болно.
  • Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх, мод тарих г.м;
  • Компанийн ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр г.м;
  • Тээврийн жолооч нарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг зохион байгуулах, зарцуулах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ.
   
  6. Бусад
  • Урьдчилгаа төлбөрт L/C-г хүлээн зөвшөөрөхгүй.
  • “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-тай Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээтэй, гэрээний үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй компаниудын санал хүлээн авахгүй.
  • Хүсэлт гаргаж буй компани нь исэлдсэн нүүрс худалдан авч, хольж угаах санал ирүүлэх нь давуу тал болно.
   
  7. Маягт.02-ыг бөглөсөн байх.
   
  Материал хүлээн авах хугацаа: 2021-01-11-ний 11:00 цаг хүртэл
  Материалыг цахим хаягаар хүлээн авна: ett.sales@erdenestt.mn
  Холбогдох утас: 75055555-ext.-913
   
  Маягт татах
   
  НИЙТЭЛСЭН: 2021-01-04 өдөр 19:09:4 цаг