Дүрэм, журам
Нэр Хавсралт
1 Компанийн чанарын бодлого, зорилтууд ҮЗЭХ
2 Аюулгүй ажиллагааг зөрчигчдөд сахилгын арга хэмжээ авах журам ҮЗЭХ
3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын урамшууллын журам ҮЗЭХ
4 Гараар гүйцэтгэх ажлын аюулгүй ажиллагааны журам ҮЗЭХ
5 Уурхайн бүсэд нэвтрэх журам ҮЗЭХ
6 Цоожлох, пайзлах энергийн хяналтын журам ҮЗЭХ
7 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн журам ҮЗЭХ
8 Компанийн үйл ажиллагаанд согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хориглох журам ҮЗЭХ
9 Үйлдвэрлэл, технологийн горим алдагдсанаас түлш, тос, шингэн бодис асгаралтын үр дагаварыг арилгах журам ҮЗЭХ
10 Уурхайн хуулсан шимт хөрстэй ажиллах журам ҮЗЭХ
11 Уурхайн ЯТН-ийн ажиллах журам ҮЗЭХ
12 Өргөх тээвэрлэх төхөөрөмжийг ашиглах аюулгүй ажиллагааны журам ҮЗЭХ
13 Үйлдвэрлэлийн эрсдэлийн удирдлагын журам ҮЗЭХ
14 НТХ ачилтанд орох гарах ҮЗЭХ
15 Уурхайн бүсэд замын хөдөлгөөнийг зохицуулах, өөрчлөх журам ҮЗЭХ
16 Компанийн ажилтан холын зайд албан ажилаар зорчих үеийн аюулгүй ажиллагааны журам ҮЗЭХ
17 Тээврийн хэрэгслээр зорчих үеийн аюулгүй ажиллагааны журам ҮЗЭХ
18 Газар хөндөх журам ҮЗЭХ
19 Ажлын байрны үзлэгийн журам ҮЗЭХ
20 Хөдөлгөөнт техник, хүнд машин механизмын аюулгүй ажиллагааны журам ҮЗЭХ
21 Хүнд машин механизмын дугуй ашиглалтын журам ҮЗЭХ
22 Цаг агаарын мэдээний журам ҮЗЭХ
23 Хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам ҮЗЭХ
24 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тохиолдлыг мэдээлэх, судлан бүртгэх журам ҮЗЭХ
25 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам ҮЗЭХ

Та 1072 хувьцааны талаарх
мэдээ мэдээллийг

1800-1072

Тусгай дугаараас авах боломжтой

1072 хувьцаа мэдээллийн төв /page/