Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан
Нэр Хавсралт
1 2020 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө ҮЗЭХ
2 2019 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
3 2019 оны төлөвлөгөө №4 ҮЗЭХ
4 2019 оны төлөвлөгөө №3-07.01 ҮЗЭХ
5 2019 оны төлөвлөгөө №2-04.29 ҮЗЭХ
6 2019 оны төлөвлөгөө №1 ҮЗЭХ
7 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө-07-08 ҮЗЭХ
8 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
9 2019 оны хагас жилийн худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
10 2019 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
11 2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
12 2017 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
13 2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
14 2016 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
15 2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
16 2015 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ

Та 1072 хувьцааны талаарх
мэдээ мэдээллийг

1800-1072

Тусгай дугаараас авах боломжтой

1072 хувьцаа мэдээллийн төв /page/