ISO 9001:2015

Чанарын менежментийн тогтолцоо

Энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээр үйл ажиллагааныхаа төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтыг олон улсын хяналтын стандартын шаардлагын дагуу гүйцэтгэж бүтээгдэхүүний чанар, ажлын бүтээмжийг тасралтгүй сайжруулан ажиллах болно.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-01 өдөр 00:00:0 цаг