ISO 45001:2018

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо


Бид дэлхийн жишиг уул уурхайн компанийн хувьд ажилтнуудынхаа сайн сайхны төлөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Дэлхийн жишигт хүрсэн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэн ажлын байран дээрх эрсдэлийг удирдаж, үйл ажиллагаагаа тогтмол сайжруулан ажиллана.
 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-09-01 өдөр 00:00:0 цаг