Монгол улс - БНХАУ-ын хооронд 2020 оны IV-р улиралд тээвэрлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудад Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн "С" төрлийн хил нэвтрэх зорчих зөвшөөрлийн бичгийг ажлын хэсгийн хурлаар олгосон шийдвэр
Монгол улс - БНХАУ-ын хооронд 2020 оны IV-р улиралд тээвэрлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудад Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн
НИЙТЭЛСЭН: 2020-10-01 өдөр 15:34:2 цаг