“Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ”-т компаниуд

“Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ” байгуулсан компанийн нэрс 

Д/д

Гэрээний дугаар

Гэрээний нэр

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээ дуусгавар болох огноо

Гэрээ байгуулсан байгууллагын нэр

Хариуцсан газар

1

ЭТТ-2020/07

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.09

2020.12.31

Нью авангард ХХК

ТЛХ

2

ЭТТ-2020/08

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.09

2020.12.31

Шин лун юуан ХХК

ТЛХ

3

ЭТТ-2020/10

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.09

2020.12.31

Хаппи транс  ХХК

ТЛХ

4

ЭТТ-2020/11

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.09

2020.12.31

Божманайзууд ХХК

ТЛХ

5

ЭТТ-2020/17

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Ван-үрс ХХК

ТЛХ

6

ЭТТ-2020/18

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Эрдэнэс говь инвестмент ХХК

ТЛХ

7

ЭТТ-2020/19

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

МЦУУ ХХК

ТЛХ

8

ЭТТ-2020/20

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Глобал гүүр  транс ХХК

ТЛХ

9

ЭТТ-2020/21

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Хаппи транс групп ХХК

ТЛХ

10

ЭТТ-2020/22

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Мөнх-Өсөх зам ХХК

ТЛХ

11

ЭТТ-2020/23

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Прайд транс ХХК

ТЛХ

12

ЭТТ-2020/24

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Баян тэс транс ХХК

ТЛХ

13

ЭТТ-2020/25

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Биг фрейт ХХК

ТЛХ

14

ЭТТ-2020/26

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Аз транс ХХК

ТЛХ

15

ЭТТ-2020/27

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Банч транс ХХК

ТЛХ

16

ЭТТ-2020/28

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Хүлэгт говь ХХК

ТЛХ

17

ЭТТ-2020/29

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Мөнх наран ази энержи ХХК

ТЛХ

18

ЭТТ-2020/30

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Бест оф монголиан транс ХХК

ТЛХ

19

ЭТТ-2020/31

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.17

2020.12.31

Даёу гхо ХХК

ТЛХ

20

ЭТТ-2020/33

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Эм Жи Өү транс ХХК

ТЛХ

21

ЭТТ-2020/34

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Зүүн хөхий ХХК

ТЛХ

22

ЭТТ-2020/35

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Энх дэлгэр говь ХХК

ТЛХ

23

ЭТТ-2020/36

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Шанх транс ХХК

ТЛХ

24

ЭТТ-2020/37

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Элсэн говь ХХК

ТЛХ

25

ЭТТ-2020/38

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Эм Эн Эн Ти ХХК

ТЛХ

26

ЭТТ-2020/39

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Эс Эм Эс Ти ХХК

ТЛХ

27

ЭТТ-2020/40

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Буянзангилаа ХХК

ТЛХ

28

ЭТТ-2020/41

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Хан богд хурд транс ХХК

ТЛХ

29

ЭТТ-2020/42

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Юниверсал транс ХХК

ТЛХ

30

ЭТТ-2020/43

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Их уудам говь ХХК

ТЛХ

31

ЭТТ-2020/44

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Лайгер ХХК

ТЛХ

32

ЭТТ-2020/45

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Цэцийн цагаан лус транс ХХК

ТЛХ

33

ЭТТ-2020/46

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Юу Жи Би ХХК

ТЛХ

34

ЭТТ-2020/47

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Эс Би транс ХХК

ТЛХ

35

ЭТТ-2020/48

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

И-Коммодитс ХХК

ТЛХ

36

ЭТТ-2020/49

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Их даваа уул ХХК

ТЛХ

37

ЭТТ-2020/50

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Мөнх цаст транс ХХК

ТЛХ

38

ЭТТ-2020/51

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Бүндэр транс ХХК

ТЛХ

39

ЭТТ-2020/52

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Би эс тур Транс ХХК

ТЛХ

40

ЭТТ-2020/53

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Их говийн хүлэгүүд ХХК

ТЛХ

41

ЭТТ-2020/54

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Таван уул тээвэр нэгдэл ХХК

ТЛХ

42

ЭТТ-2020/55

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Эрдэнэс тээвэр нэгдэл ХХК

ТЛХ

43

ЭТТ-2020/56

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Хуа жун Вэйэ ХХК

ТЛХ

44

ЭТТ-2020/57

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Жи Би Эс Ти ХХК

ТЛХ

45

ЭТТ-2020/58

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Юүй Юань Монголиа Майнинг ХХК

ТЛХ

46

ЭТТ-2020/59

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.21

2020.12.31

Улаанбаатар тээвэр нэгдэл ХХК

ТЛХ

47

ЭТТ-2020/60

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Далангол ХХК

ТЛХ

48

ЭТТ-2020/61

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Ган хүлэг транс ХХК

ТЛХ

49

ЭТТ-2020/62

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Баатарван транс ХХК

ТЛХ

50

ЭТТ-2020/63

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Бодь ложистик ХХК

ТЛХ

51

ЭТТ-2020/64

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Их аяны жолоо ХХК

ТЛХ

52

ЭТТ-2020/65

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Транс чако ХХК

ТЛХ

53

ЭТТ-2020/66

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Икс эм си ХХК

ТЛХ

54

ЭТТ-2020/67

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Дэ грийтэст саксэсфил өүвнэрс ХХК

ТЛХ

55

ЭТТ-2020/68

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Арвин хишиг логистик ХХК

ТЛХ

56

ЭТТ-2020/69

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Голден фрэйт ХХК

ТЛХ

57

ЭТТ-2020/70

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Хүннү транс ХХК

ТЛХ

58

ЭТТ-2020/71

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Интертранс авто ХХК

ТЛХ

59

ЭТТ-2020/72

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Зун мен ХХК

ТЛХ

60

ЭТТ-2020/73

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Гранд импорт ХХК

ТЛХ

61

ЭТТ-2020/74

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Завхан транс нэгдэл ХХК

ТЛХ

62

ЭТТ-2020/75

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Увс эм жи эл транс ХХК

ТЛХ

63

ЭТТ-2020/76

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.22

2020.12.31

Баян-Овоо хайрхан транс ХХК

ТЛХ

64

ЭТТ-2020/80

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Топ транспорт ХХК

ТЛХ

65

ЭТТ-2020/81

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Өрнүүн үйлс ХХК

ТЛХ

66

ЭТТ-2020/82

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Урчуул отог ХХК

ТЛХ

67

ЭТТ-2020/83

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Мэнд ирмүүн тулга ХХК

ТЛХ

68

ЭТТ-2020/84

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Ульган сар транс ХХК

ТЛХ

69

ЭТТ-2020/85

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Сан тээвэр групп ХХК

ТЛХ

70

ЭТТ-2020/86

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Тэнгри транс групп ХХК

ТЛХ

71

ЭТТ-2020/87

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Баянговь транс ХХК

ТЛХ

72

ЭТТ-2020/88

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Тэнгэр анд тэнгис ХХК

ТЛХ

73

ЭТТ-2020/89

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Норт коул Монголиа ХХК

ТЛХ

74

ЭТТ-2020/90

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Хаан шоргоолж хХК

ТЛХ

75

ЭТТ-2020/91

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

МНТК ХХК

ТЛХ

76

ЭТТ-2020/92

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Ар чавчар ХХК

ТЛХ

77

ЭТТ-2020/93

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Хан хангамж ХХК

ТЛХ

78

ЭТТ-2020/94

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Тайшир транс ХХК

ТЛХ

79

ЭТТ-2020/95

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Руншинь шан ХХК

ТЛХ

80

ЭТТ-2020/96

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Туруун транзит ХХК

ТЛХ

81

ЭТТ-2020/97

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Эмү цогт ХХК

ТЛХ

82

ЭТТ-2020/98

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Хонгор бээс транс ХХК

ТЛХ

83

ЭТТ-2020/99

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Тав ХХК

ТЛХ

84

ЭТТ-2020/100

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Мөнх зоригт Транс ХХК

ТЛХ

85

ЭТТ-2020/101

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Жавхлан жолоо ХХК

ТЛХ

86

ЭТТ-2020/102

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Галбын түмэн хөлөг ХХК

ТЛХ

87

ЭТТ-2020/103

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

МБМ транс ХХК

ТЛХ

88

ЭТТ-2020/104

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Мөнхийн буухиа ХХК

ТЛХ

89

ЭТТ-2020/105

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Ээлийн цагаан харгүй ХХК

ТЛХ

90

ЭТТ-2020/106

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Итай кар ХХК

ТЛХ

91

ЭТТ-2020/107

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Монпорт ХХК

ТЛХ

92

ЭТТ-2020/108

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Их хүрэн хар ХХК

ТЛХ

93

ЭТТ-2020/109

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Тавантолгой шин ХХК

ТЛХ

94

ЭТТ-2020/1010

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Норд групп ХХК

ТЛХ

95

ЭТТ-2020/111

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Улс мон тээвэр ХХК

ТЛХ

96

ЭТТ-2020/112

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Эко глобал ложистикс ХХК

ТЛХ

97

ЭТТ-2020/113

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Омогт цагаан шонхор ХХК

ТЛХ

98

ЭТТ-2020/114

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Шоргоолжин тээвэр ХХК

ТЛХ

99

ЭТТ-2020/115

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.29

2020.12.31

Баян заан энержи ХХК

ТЛХ

100

ЭТТ-2020/117

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Коалюшн ложистик энд минералс ХХК

ТЛХ

101

ЭТТ-2020/118

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Бүрдэн говь групп ХХК

ТЛХ

102

ЭТТ-2020/119

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Грийт гоби ложистик ХХК

ТЛХ

103

ЭТТ-2020/120

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Гарьд транс ложистик ХХК

ТЛХ

104

ЭТТ-2020/121

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Эм Би эс транс ХХК

ТЛХ

105

ЭТТ-2020/122

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

АБДМ Арвижих ХХК

ТЛХ

106

ЭТТ-2020/123

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.01.31

2020.12.31

Хероесвин ХХК

ТЛХ

107

ЭТТ-2020/142

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.05

2020.12.31

Эй би транс ХХК

ТЛХ

108

ЭТТ-2020/143

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.05

2020.12.31

Жамьян пайтан ХХК

ТЛХ

109

ЭТТ-2020/144

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.05

2020.12.31

Говь хармагтай ХХК

ТЛХ

110

ЭТТ-2020/145

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.05

2020.12.31

Говькурума ХХК

ТЛХ

111

ЭТТ-2020/146

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.05

2020.12.31

Таван уул трейд ХХК

ТЛХ

112

ЭТТ-2020/149

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Баяжмал ирээдүй ХХК

ТЛХ

113

ЭТТ-2020/150

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Грандфеликс ХХК

ТЛХ

114

ЭТТ-2020/151

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Батган транс ХХК

ТЛХ

115

ЭТТ-2020/152

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Говь транс ложистикс ХХК

ТЛХ

116

ЭТТ-2020/153

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Шинэ-Эрмүүн ХХК

ТЛХ

117

ЭТТ-2020/154

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Гүн групп ХХК

ТЛХ

118

ЭТТ-2020/155

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Гэрэл дөл транс ХХК

ТЛХ

119

ЭТТ-2020/156

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Нобу транс ХХК

ТЛХ

120

ЭТТ-2020/157

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Уужим талбай ХХК

ТЛХ

121

ЭТТ-2020/158

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Аз хур трэйвэл ХХК

ТЛХ

122

ЭТТ-2020/159

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Гарро энержи ХХК

ТЛХ

123

ЭТТ-2020/160

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Их эрхт марал транс ХХК

ТЛХ

124

ЭТТ-2020/161

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Транзит жем ХХК

ТЛХ

125

ЭТТ-2020/162

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Бүргэд транс ХХК

ТЛХ

126

ЭТТ-2020/163

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Өсөх баян транс ХХК

ТЛХ

127

ЭТТ-2020/164

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Арвай минералс ХХК

ТЛХ

128

ЭТТ-2020/165

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Их хурд хүч ХХК

ТЛХ

129

ЭТТ-2020/166

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Их говийн жим ХХК

ТЛХ

130

ЭТТ-2020/167

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Пик урал ХХК

ТЛХ

131

ЭТТ-2020/168

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Их ачит зам ХХК

ТЛХ

132

ЭТТ-2020/169

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Милпорт ХХК

ТЛХ

133

ЭТТ-2020/170

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Оргилуун хайрхан ХХК

ТЛХ

134

ЭТТ-2020/171

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Бейбен транс ХХК

ТЛХ

135

ЭТТ-2020/172

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Минжитбулган транс ХХК

ТЛХ

136

ЭТТ-2020/173

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Дорнын Өртөө ХХК

ТЛХ

137

ЭТТ-2020/174

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Урантөгс шийдэл ХХК

ТЛХ

138

ЭТТ-2020/175

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Соргийн говь ХХК

ТЛХ

139

ЭТТ-2020/176

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Нью кардинал ХХК

ТЛХ

140

ЭТТ-2020/177

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.06

2020.12.31

Мэнд транс ХХК

ТЛХ

141

ЭТТ-2020/186

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.09

2020.12.31

Стархорс интернешнл ХХК

ТЛХ

142

ЭТТ-2020/193

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Их илч транс ХХК

ТЛХ

143

ЭТТ-2020/194

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Качнис ХХК

ТЛХ

144

ЭТТ-2020/195

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Алтайн гуулин ХХК

ТЛХ

145

ЭТТ-2020/196

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Амка транс ХХК

ТЛХ

146

ЭТТ-2020/197

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Мамис ХХК

ТЛХ

147

ЭТТ-2020/198

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Туушин авто тээвэр ХХК

ТЛХ

148

ЭТТ-2020/199

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Сүндэр ложистик ХХК

ТЛХ

149

ЭТТ-2020/200

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Сокобура ХХК

ТЛХ

150

ЭТТ-2020/201

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Хөвгөл ирээдүйн зам ХХК

ТЛХ

151

ЭТТ-2020/202

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Баян зам транс ХХК

ТЛХ

152

ЭТТ-2020/203

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Мөнх алтан гарьд ХХК

ТЛХ

153

ЭТТ-2020/204

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Цэгц майнинг ХХК

ТЛХ

154

ЭТТ-2020/205

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Нөмрөг экспресс ХХК

ТЛХ

155

ЭТТ-2020/206

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.23

2020.12.31

Коал транс тийм ХХК

ТЛХ

156

ЭТТ-2020/218

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.31

2020.12.31

Маш богд групп ХХК

ТЛХ

157

ЭТТ-2020/219

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.31

2020.12.31

Баяг өгий зэгс транс ХХК

ТЛХ

158

ЭТТ-2020/220

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.31

2020.12.31

Эсдэ ХХК

ТЛХ

159

ЭТТ-2020/221

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.03.31

2020.12.31

Мэйжик транзит ХХК

ТЛХ

160

ЭТТ-2020/222

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.01

2020.12.31

Цагаан алт трак ХХК

ТЛХ

161

ЭТТ-2020/223

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.01

2020.12.31

Урад тээвэр ХХК

ТЛХ

162

ЭТТ-2020/298

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.16

2020.12.31

Би Ти трейд ХХК

ТЛХ

163

ЭТТ-2020/300

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Чандмань булаг өгөөж ХХК

ТЛХ

164

ЭТТ-2020/301

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Мөнхноёд групп ХХК

ТЛХ

165

ЭТТ-2020/302

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Говь транс ХХК

ТЛХ

166

ЭТТ-2020/303

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Нэмэх тээвэр ХХК

ТЛХ

167

ЭТТ-2020/304

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Өвөр гэгээ транс ХХК

ТЛХ

168

ЭТТ-2020/305

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Силвэр титан интернэйшнл ХХК

ТЛХ

169

ЭТТ-2020/306

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.04.17

2020.12.31

Тавантолгой тээврийн нэгдэл ХХК

ТЛХ

170

ЭТТ-2020/370

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Их хутагтийн буян ХХК

ТЛХ

171

ЭТТ-2020/371

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Семолайн ХХК

ТЛХ

172

ЭТТ-2020/372

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Авзагын хүсэл ХХК

ТЛХ

173

ЭТТ-2020/373

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Кирвей ХХК

ТЛХ

174

ЭТТ-2020/374

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Тод мастерс транс ХХК

ТЛХ

175

ЭТТ-2020/375

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Мөнх төгөл од ХХК

ТЛХ

176

ЭТТ-2020/376

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Ачит тус транс ХхК

ТЛХ

177

ЭТТ-2020/377

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Цогтцэций шанх транс ХХК

ТЛХ

178

ЭТТ-2020/378

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Ти Си таймс ХХК

ТЛХ

179

ЭТТ-2020/379

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

Аяны эхлэл ХХК

ТЛХ

180

ЭТТ-2020/380

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.22

2020.12.31

И Би и  ЭМ ХХК

ТЛХ

181

ЭТТ-2020/382

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.25

2020.12.31

Жинтээнэ транс ХХК

ТЛХ

182

ЭТТ-2020/383

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.25

2020.12.31

БССН ХХК

ТЛХ

183

ЭТТ-2020/384

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.25

2020.12.31

Таван уул транс ХХК

ТЛХ

184

ЭТТ-2020/385

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.25

2020.12.31

Хан хүч транс ХХК

ТЛХ

185

ЭТТ-2020/396

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.26

2020.12.31

МТС трейд ХХК

ТЛХ

186

ЭТТ-2020/418

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.28

2020.12.31

Баялаг ложистик транс ХХК

ТЛХ

187

ЭТТ-2020/419

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.28

2020.12.31

Цахилах өртөө ХХК

ТЛХ

188

ЭТТ-2020/423

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.29

2020.12.31

Буман трейд ХХК

ТЛХ

189

ЭТТ-2020/424

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.05.29

2020.12.31

МТД транс ХХК

ТЛХ

190

ЭТТ-2020/432

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Фэд транс ложистик ХХК

ТЛХ

191

ЭТТ-2020/433

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Грийт монгол транс ХХК

ТЛХ

192

ЭТТ-2020/434

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Ти Ти Си энд ти ХХК

ТЛХ

193

ЭТТ-2020/435

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Камелнис ХХК

ТЛХ

194

ЭТТ-2020/442

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Гүмүда ложистик ХХЪ

ТЛХ

195

ЭТТ-2020/443

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.09

2020.12.31

Лакс транс ХХК

ТЛХ

196

ЭТТ-2020/447

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.06.12

2020.12.31

Цэц капитал ХХК

ТЛХ

197

ЭТТ-2020/460

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.01

2020.12.31

Ди Жи Кэй ложистик ХХК

ТЛХ

198

ЭТТ-2020/461

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.01

2020.12.31

Говь круйзер транс ХХК

ТЛХ

199

ЭТТ-2020/462

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.01

2020.12.31

Мандал ложистик ХХК

ТЛХ

200

ЭТТ-2020/463

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.01

2020.12.31

Эйниан коал корпорэйшн ХХК

ТЛХ

201

ЭТТ-2020/464

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.01

2020.12.31

Дагалдай шарга наян найман транс ХХК

ТЛХ

202

ЭТТ-2020/478

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.02

2020.12.31

Адали-Инк ХХК

ТЛХ

203

ЭТТ-2020/482

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.09

 

Жэй би и ХХК

ТЛХ

204

ЭТТ-2020/483

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.09

 

Фүлл трак роуд ХХК

ТЛХ

205

ЭТТ-2020/484

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.09

 

Тэгүлэн хөлөг ХХК

ТЛХ

206

ЭТТ-2020/489

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.16

 

Хаппи өлзийт зам ХХК

ТЛХ

207

ЭТТ-2020/493

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.07.22

 

Транс эйшн роуд ХХК

ТЛХ

             

ШИНЭЭР ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ААН-ИЙН ЖАГСААЛТ

             

208

ЭТТ-2020/544

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Баян нуур хөсөг ХХК

ТЛХ

209

ЭТТ-2020/546

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Берун ложистикс ХХК

ТЛХ

210

ЭТТ-2020/541

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.14

2020.12.31

Буянт-Оргил транс

ТЛХ

211

ЭТТ-2020/545

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Велл транс ХХК

ТЛХ

212

ЭТТ-2020/542

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Монголиан пин чуан интернэйшнл ложистик ХХК

ТЛХ

213

ЭТТ-2020/543

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Мянган бээрийн цацраг

ТЛХ

214

ЭТТ-2020/571

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.23

2020.12.31

Синотрак хово транс ХХК

ТЛХ

215

ЭТТ-2020/572

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.23

2020.12.31

Булган гол транс  ХХК

ТЛХ

216

ЭТТ-2020/549

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Эм Эн Жи Си Эн ХХК

ТЛХ

217

ЭТТ-2020/553

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.18

2020.12.31

Гүүд экспресс ХХК

ТЛХ

218

ЭТТ-2020/556

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.18

2020.12.31

Говь шивээ транс ХХК

ТЛХ

219

ЭТТ-2020/552

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.18

2020.12.31

Жиасмон ложистикс ХХК

ТЛХ

220

ЭТТ-2020/550

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Мон лу хунда ХХК

ТЛХ

221

ЭТТ-2020/555

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.18

2020.12.31

Стандартмайнинг ХХК

ТЛХ

222

ЭТТ-2020/554

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.18

2020.12.31

Сүүн чимэг транс ХХК

ТЛХ

223

ЭТТ-2020/547

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Тахидаг хайрхан ХХК

ТЛХ

224

ЭТТ-2020/570

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.23

2020.12.31

Төмөр туурай ХХК

ТЛХ

225

ЭТТ-2020/548

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.17

2020.12.31

Говийн эрдэнэс транс

ТЛХ

226

ЭТТ-2020/580

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Амуу тал ХХК

ТЛХ

227

ЭТТ-2020/575

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Баян загийн илч транс ХХК

ТЛХ

228

ЭТТ-2020/577

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Дорнын өргөө ХХК

ТЛХ

229

ЭТТ-2020/578

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Говийн завь ХХК

ТЛХ

230

ЭТТ-2020/576

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Гуо хуй олон улсын тээвэр ХХК

ТЛХ

231

ЭТТ-2020/579

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.09.29

2020.12.31

Бүрэн транс ложистик ХХК

ТЛХ

232

ЭТТ-2020/584

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Тэнгис Охь ХХК

ТЛХ

233

ЭТТ-2020/585

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Эйр Эйр Си Транс ХХК

ТЛХ

234

ЭТТ-2020/586

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Алсын Жим ХХК

ТЛХ

235

ЭТТ-2020/587

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Шууд Хур ХХК

ТЛХ

236

ЭТТ-2020/588

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Их Дөрвөн Шүтээн Арвижих Трак ХХК

ТЛХ

237

ЭТТ-2020/589

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Кристал Жи Эйр ХХК

ТЛХ

238

ЭТТ-2020/590

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Жаран Хур ХХК

ТЛХ

239

ЭТТ-2020/591

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.01

2020.12.31

Планет Транс ХХК

ТЛХ

240

ЭТТ-2020/596

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.05

2020.12.31

Чулуун Богц ХХК

ТЛХ

241

ЭТТ-2020/604

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.05

2020.12.31

Монголиан Житун Интернэйшнл ложистик ХХК

ТЛХ

242

ЭТТ-2020/605

Тээвэрлэлтийн хариуцлагын гэрээ

2020.10.05

2020.12.31

Хайпирхаус констракшн ХХК

ТЛХ

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-10-26 өдөр 13:37:0 цаг