• Гүйцэтгэх захирал

   Б.Ганхуяг

  • Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан дэд захирал

   Б.Жаргалсайхан

  • Уул уурхай, технологи хариуцсан дэд захирал

   Н.Батбаяр

  • Захиргаа, хууль эрх зүй хариуцсан дэд захирал

   Б.Батсайхан

  • Борлуулалт, худалдан авалт хариуцсан дэд захирал

   С.Ашидмөнх

  • Барилга, дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан дэд захирал

   Д.Энхболд