Удирдлагын баг

Б.ГАНХУЯГ

Гүйцэтгэх захирал


Б.ЖАРГАЛСАЙХАН

Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан дэд захирал


Н.БАТБАЯР

Уул уурхай, технологи хариуцсан дэд захирал


Б.БАТСАЙХАН

Захиргаа, хууль эрх зүй хариуцсан дэд захирал


С.АШИДМӨНХ

Борлуулалт, худалдан авалт хариуцсан дэд захирал


Д.ЭНХБОЛД

Барилга, дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан дэд захирал


Х.НУРЛАТ

Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар


Н.ЭРДЭНЭХУЯГ

Салбарын захирал