Нүүрсний цахим арилжааны оролцох заавар

Нүүрсний цахим арилжааны видео танилцуулга

Цахим арилжааны системд хэрэглэгчээр бүртгүүлэх заавар