ТЭТГЭЛЭГ ХҮСЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛ

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэн боловсролын салбарыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд уул уурхайн салбарын тэргүүлэх мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулж, улс орноо хөгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://ett.mn/mn/news/single/5443 хаягаар авна уу.