Гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материал

Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материал, ерөнхий нөхцөл шаардлага, бүрдүүлэх материал

 

 1. Албан хүсэлт
 • Худалдан авах нийт нүүрсний тонн хэмжээ, сар тутмын ачилтын хуваарь, хүчин чадал;
 • Үнэ ба Урьдчилгаа төлбөрийн нөхцөл;
 • “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-д аливаа өр, авлага байгаа эсэх.
 • Гэрээний гүйцэтгэлийн барьцаа байршуулахыг зөвшөөрсөн эсэх,
 1. Компанийн товч танилцуулга, ажлын туршлага, холбогдох тусгай зөвшөөрлүүд
 2. Бизнес төлөвлөгөөний хураангуй
 • Зах зээлийн судалгаа;
 • Өөрийн эзэмшлийн угаах үйлдвэртэй эсэх, хүчин чадал;
 • Борлуулалтын төлөвлөгөө;
 • Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжууд, гол хэрэглэгч;
 • Болзошгүй эрсдэл түүнийг удирдах төлөвлөгөө.
 1. Тээвэрлэгч компанийн мэдээлэл ирүүлбэл давуу тал болно.
 • Холбогдох тусгай зөвшөөрөл, улс хоорондын ачаа тээвэрлэх гэрээ, хүчин чадал;
 • Тээвэрлэлтийн төлөвлөгөө.
 1. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг ирүүлбэл давуу тал болно.
 • Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх, мод тарих г.м;
 • Компанийн ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр г.м;
 • Тээврийн жолооч нарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг зохион байгуулах, зарцуулах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ.
 1. Бусад
 • Урьдчилгаа төлбөрт L/C-г хүлээн зөвшөөрөхгүй.
 • “Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-тай Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээтэй, гэрээний үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй компаниудын санал хүлээн авахгүй.
 • Хүсэлт гаргаж буй компани нь исэлдсэн нүүрс худалдан авч, хольж угаах санал ирүүлэх нь давуу тал болно.
 • Монгол улсаас нүүрс экспортлож байсан туршлагатай байх
 • Дотоодын аж ахуй нэгжийн давуу эрх олгогдоно.