Бүртгэлийн бүрдүүлэлт

Уурхайн бүртгэлд тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх, гэрээ хооронд шилжих, гэрээнээс хасалт хийлгэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг илгээх болон цаасаар авчрах.

Шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт

Файлаар

Цаасаар

Файлын өргөтгөл

1

Худалдан авагч компанийн албан хүсэлт (тухайн тээврийн компанийн нэр, тээврийн хэрэгслийн тоо, улсын дугаар)

+

+

PDF

2

Тээврийн компанийн албан хүсэлт

+

+

PDF

3

Худалдан авагч компани болон тээврийн компанийн хооронд байгуулсан "Нүүрс тээврийн гэрээ"-ний хуулбар (+80 юань/тн)

+

-

PDF

4

Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ

+

-

PDF

5

Тээврийн хэрэгслийн жагсаалт (excel file)

+

-

Excel

6

Өмнө нь нүүрсний тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байсан худалдан авагч компаниас хасалтын албан бичиг

+

+

PDF

7

Туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ

+

-

PDF

                                                Утас: +7505-5555 холбоос 230, 218                                                         /enkhoch.z@erdenestt.mn/  /elbegsaikhan.o@erdenestt.mn/

 

Excel файлын жишээ татаж авах бол дараах холбоос дээр даран татаж авна уу.

/files/xls%20jishee.xlsx

 

Тээвэр хариуцан ажиллаж байгаа ажилтнууд

Худалдан авагч ХХК-ийн нэрс

Гэрээний дугаар

Хариуцсан ажилтны нэр

Чиглэл

1

Chalco Trading Hong Kong Co.,Ltd

A/11-040-0411

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

2

Urad Middle Banner Chengyuan Trading Co.,Ltd

ETT-2019/324

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад, Мааньт

3

Inner Mongolia Jinge Energy Development Co.,Ltd

ETT-2019/325

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

4

Tangshang Caofeidian Chaote International Trade Co.,ltd

ETT-2019/459

О.Элбэгсайхан

Чойр

5

Inner Mongolia Haoxiang Energy (Noble Resources Co.,Ltd)

ETT-2019/597

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

6

Inner Mongolia Mengsheng International Trade Co.,Ltd

ETT-2019/600

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

7

Bayannaoer City Haoxing Trading Co.,Ltd

ETT-2019/604

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

8

Inner Mongolia Zhongyi Mining Co.,Ltd

ETT-2019/607

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

9

Jidong Development (Hong Kong) International Co.,Ltd

ETT-2020/191

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

10

Wulate Zhongqi Yinhang International Trading Co.,Ltd

ETT-2020/314

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

11

Inner Mongolia Zi Tuo International Trade Co., Ltd

ETT-2020/504

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

12

Erlian Bairun Import and Export Trade Co.,ltd

ETT-2020/678

О.Элбэгсайхан

Чойр

13

Wuhan Huaxingsheng Logistics and Trade Co.,Ltd

ETT-2020/456

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

14

Inner Mongolia Changsen Energy Co.,Ltd

ETT-2020/582

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

15

Bayannaoer Haoyu Cargo Transport Co.,Ltd

ETT-2018/521

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

16

Jasn International PTE Co.,Ltd

ETT-2020/675

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

17

Wulate Middle Banner Zhong Run Trade Co.,Ltd

ETT-2019/608

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

18

Banner Wulate Funda Trading Co.,Ltd

ETT-2019/596

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

19

Inner Mongolia Ze Sheng Energy Development Co.,Ltd

ETT-2019/340

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

20

Inner Mongolia Boyuan Zhenbao Energy Co.,Ltd

ETT-2020/715

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

21

Inner Mongolia Jing Chang Energy Co.,Ltd

ETT-2019/334

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

22

Inner Mongolia Ruide Industry and Trade Co.,Ltd

ETT-2018/515

О.Элбэгсайхан

Цагаанхад

23

Inner Mongolia Rong He Energy Co.,Ltd

ETT-2020/420

З.Энх-Оч

Цагаанхад

24

OMG Electronic Co.,Ltd

ЭТТ-2019/621

З.Энх-Оч

Цагаанхад

25

Flourish Trading Development Co.,Ltd

ETT-2020/505

З.Энх-Оч

Цагаанхад, Чойр

26

E-Commodities Holdings Private Limited Co.,Ltd

ETT-2020/524

З.Энх-Оч

Цагаанхад

27

Inner Mongolia Zhongchi Energy Co.,ltd

EТТ-2018/496

З.Энх-Оч

Цагаанхад

28

Inner Mongolia Guohuimengyuan Trade Co.,Ltd

EТТ-2019/611

З.Энх-Оч

Цагаанхад

29

Inner Mongolia Guang Sheng trading Co.,ltd

EТТ-2019/593

З.Энх-Оч

Цагаанхад

30

Inner Mongolia Dong Hai Energy Co.,ltd

EТТ-2018/622

З.Энх-Оч

Цагаанхад

31

Inner Mongolia Guanghong Yuan Energy Co.,Ltd

EТТ-2019/342

З.Энх-Оч

Цагаанхад

32

Wang Jin Energy Co.,Ltd

EТТ-2019/395

З.Энх-Оч

Цагаанхад

33

Inner Mongolia Hao Xiang Energy Co.,Ltd

EТТ-2018/645

З.Энх-Оч

Цагаанхад

34

Inner Mongolia Ruilian Import and Export Co.,Ltd

ETT-2019/592

З.Энх-Оч

Цагаанхад

35

Joc Uniwell Industrial Co.,Ltd

ETT-2019/642

З.Энх-Оч

Цагаанхад

36

E-Commodities Holdings Private Limited Co.,Ltd

ETT-2020/209

З.Энх-Оч

Цагаанхад

37

Glory Town Holdings Co.,Ltd

ETT-2020/427

З.Энх-Оч

Цагаанхад

38

Inner Mongolia Mengnengmeng Industry and Trade Co.,Ltd

ETT-2019/603

З.Энх-Оч

Цагаанхад

39

Inner Mongolia Jinhao Energy Co.,Ltd

ETT-2019/595

З.Энх-Оч

Цагаанхад

40

Inner Mongolia Xing Yong Sheng Energy Co.,Ltd

ETT-2020/676

З.Энх-Оч

Цагаанхад

41

Tianjin Dehesheng Energy and Technology Co.,Ltd

ETT-2020/696

З.Энх-Оч

Цагаанхад

42

Inner Mongolia Shengfeng Trading Co.,Ltd

ETT-2020/697

З.Энх-Оч

Цагаанхад

43

Urad Middle Banner Jianuo Energy Co.,Ltd

ETT-2019/601

З.Энх-Оч

Цагаанхад

44

Inner Mongolia Bai Cheng Energy Co.,ltd

ETT-2019/341

З.Энх-Оч

Цагаанхад

45

Их Говийн Илч ХХК

ETT-2019/346

З.Энх-Оч

Цагаанхад

Тээвэр Логистикийн Хэлтсийн утас: +7505-5555 холбоос 218, 230 /enkhoch.z@erdenestt.mn/ /elbegsaikhan.o@erdenestt.mn/