Тендер шалгаруулалтын зар

2023-03-22

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Мэргэшсэн кранчны эрх сунгах-2 ажилтан, Чингэлэг өргөгчийн жолоодох эрх олгох-24 ажилтан, Чингэлэг өргөгчийн засвар үйлчилгээний эрх олгох-4 ажилтан, Сэрээт өргөгчийн жолоодох эрх олгох-16 ажилтанд сургалт” зохион байгуулах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-22

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

3 ажилтанд “Гагнуурын зэрэг олгох сургалт” зохион байгуулах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-21

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хөдөлгүүр халаагч”-ийн  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-20

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Өмнөговь дахь Цогтцэций суманд байрлах Салбарт гүйцэтгэх “Тоосны багажийн үйлдвэрийн баталгаажилт хийлгэх” ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-20

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Автомашины гэрлийн ламп /багц/ ”- ны  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-17

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хийн төлөвт агаар бохирдуулагчийн шинжилгээ”- ний   үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-16

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Автын цахилгааны засвар үйлчилгээний материал” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-16

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Перлит буюу хөрс сийрүүлэгч” нийлүүлэх болон Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум руу тээвэрлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-13

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Кейтерингийн үйлчилгээ-г үзүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Барилгын материал” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-03

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тавантолгой ордын хайгуул судалгааны өрөмдлөгийн ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-03-02

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Паркетан шал” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-02

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Цэвэрлэгээний материал” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Засаглалын загварыг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хувьцаа эзэмшигч иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэлбэр, боломжийг судлах зөвлөх үйлчилгээ”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-03-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Баялагийн сан, Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төслүүд болон Нүүрс эрчим хүчний групп хоорондын уялдаа холбоо, эрх зүйн орчныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.