Тендер шалгаруулалтын зар

2024-06-13

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хэвлэмэл материал”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-12

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Тавантолгой ордыг цогц, иж бүрнээр ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох

2024-06-07

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Уурхайд ашиглагдах автомашин

2024-06-06

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Ухаалаг пүүний тоног төхөөрөмж, нэвтрэх систем нийлүүлэгчийг сонгох 

2024-06-06

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Техник удирдлагын систем

2024-06-04

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Сэрээт өргөгчийн техникийн бэлэн байдлыг хангах багц дээр үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-04

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хяналтын системийн техник, технологи түрээслэх”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-04

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Автожингийн засвар, тохиргоо, баталгаажуулалт

2024-06-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Грийн центрийн цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах “Давтамж хувиргагч түвшин мэдрэгч”-ийн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Эрдэнэс Цанхи хотхоны амралтын өрөө, номын санд ая тухтай орчин бүрдүүлэх “Буурцагт буйдан сандал”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Геологи хайгуулын хэлтсийн өдөр тутмын ажлын хэрэгцээнд “Фосфортой шүршдэг Цагаан өнгийн будаг”-ны үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Геологи хайгуулын хэлтсийн өдөр тутмын ажлын хэрэгцээнд “Жижиг багаж хэрэгсэл”-ийн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Геологи хайгуулын хэлтсийн өдөр тутмын ажлын хэрэгцээнд “Бусад барилгын засвар үйлчилгээ”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-05-30

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Дөрвөн баганат өргүүрийн тросс” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2024-05-29

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Багаж хэрэгсэл”-ийн  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-05-28

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Салбарын сантехникийн засвар үйлчилгээнд ашиглах, бэлэн байдлыг хангах зориулалтаар “38 нэр төрлийн сантехникийн шугам хоолой, засвар үйлчилгээний материал”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.