Тендер шалгаруулалтын зар

2024-07-01

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д компанийн нийт ажилтныг үнэмлэхжүүлэх, салбарын төслийн нэгжүүдийн нэвтрэх цэгүүдээр орох, гарах болон хоолонд орох бүрт программ хангамжид уншуулахад ашиглах зориулалтаар “RFID чип карт болон принтерийн хор”-ны үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Эмнэлгийн өрөөний тоног төхөөрөмж”-ийн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Багаж хэрэгслийн баталгаажуулалт”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Шаардлагатай сэлбэг- Nissan Y62”-ийн  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Нянгийн бохирдол тодорхойлох оношлуур хэрэгсэл”-ийн үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Бактериофаг биологийн бэлдмэл-100 хайрцаг”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Тоон гарын үсгийн баталгаажуулалт”- ын  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-27

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Цанхи хотхоны спорт заалны шал солих ажил гүйцэтгэгчийг сонгох

2024-06-26

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Land cruiser-78 маркийн автомашины салхины шил”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-26

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Land cruiser-78 маркийн автомашины салхины шил”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-26

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Land cruiser-200 маркийн автомашины салхины шил”-ний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-26

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгох

2024-06-26

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Уурхайн оффис, шинэ оффис, шинэ кемп, цанхи хотхоны галын дохиоллын засвар, үйлчилгээ, баталгаажуулалт хийх гүйцэтгэгчийг сонгох

2024-06-26

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Маркшейдерийн хэмжилтийн багаж хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ хийх гүйцэтгэгчийг сонгох

2024-06-25

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Спорт заалны түрээс”-ийн  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2024-06-24

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Аж ахуйн материал”-ын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.