Тендер шалгаруулалтын зар

2023-05-24

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар”-ын  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-22

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Загийн усны хоолойн гүний усны ордоос ус татах шугам хоолойн ажлын зураг төсөлд нэмэлт өөрчлөл оруулах” гүйцэтгэгчийг үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-05-18

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Пүүний программ сайжруулалт”- ийн  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-18

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

“Уурхайн захиргааны барилгад эйркондишн” нийлүүлэх, суурилуулах тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-05-17

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хийн төлөвт агаар бохирдуулагчийн шинжилгээ”- ний   үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-15

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, ДАА, ДХЭУГ сургалтад хамрагдах, эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлалтай болох” эрсдэлийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-05-15

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Дотоод аудиторуудад зориулсан “Мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт” зохион байгуулах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-05-15

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Мод үржүүлгийн талбай, хүлэмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөөц материал нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-11

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Принтерийн хор -ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-11

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“Аммиак, аммиакийн шүү үйлдвэрлэх технологийн судалгааны ажил” хийж гүйцэтгүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-11

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Цэвэрлэгээний зориулалтын эд хогшил” нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-09

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Хийн төлөвт агаар бохирдуулагчийн шинжилгээ”- ний   үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2023-05-03

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын төвийг шинэ суурьшлийн бүстэй холбох 2,92 км хатуу хучилттай автозамыг барих төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ”  хийх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 

2023-04-28

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Маркшейдерийн хэмжилтийн багаж хэрэгслийн засвар үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-04-28

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь "Цанхи", "Эрдэнэс" Хотхоны гадна бохир усны шугамыг "ЭТТ-Грийн центр" хотхоны цэвэрлэх байгууламжид холбох ажлын зураг төсөв, Операторуудын наряд зааварчилгаа өгөх, хооллох байрны зураг төсөв, ажлын зураг төсөв боловсруулах" ажил гүйцэтгэгчийг сонгох зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2023-04-25

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Зорчигч тээврийн үйлчилгээ]–г үзүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.