АЧИЛТАНД ОРОХ БОЛОМЖТОЙ НҮҮРС ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ХҮЧИНТЭЙ ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ