ХЭРЭВ ТА 1072 ХУВЬЦААНЫ ДАНСТАЙ БОЛ ТУХАЙН ДАНСААРАА ДАМЖУУЛАН БОНД ХУДАЛДАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ

Төгрөгийн бонд: нэгжийн үнэ 100.000₮, хүү 10%
Долларын бонд: нэгжийн үнэ 100$, хүү 5.8%
Хэрэв та 1072 хувьцааны данстай бол тухайн дансаараа дамжуулан бонд худалдаж авах боломжтой. 

#ТаАв #БидӨсгөе #ЭТТБонд