ӨГӨӨЖ ӨНДӨР ДОЛЛАРЫН БОНД

ЭТТ бондын II дахь шатанд 100 сая ам.долларын бондыг иргэд, аж ахуйн нэгж олон нийтэд санал болгон арилжаална. 
Энэхүү бонд нь ам.доллараар гарч байгаа тул ханшийн уналтын эрсдэлгүй бөгөөд ам.долларын бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдээс харьцангуй өндөр хүүтэйгээрээ давуу талтай.
 
Нэгжийн үнэ: 100$
Жилийн хүү: 5.8%
Хугацаа: 24 сар
Хүү төлөгдөх хугааа: 6 сар тутамд
Хүүгийн орлогын албан татвар хувь хүнд: 5%
 
Дэлгэрэнгүй: https://bdsec.mn/trade/ETTBond/