ДОЛЛАРЫН БОНД: НЭГЖИЙН ҮНЭ 100$, ХҮҮ 5.8%, ХУГАЦАА 24 САР

Төгрөгийн бонд: нэгжийн үнэ 100.000₮, хүү 10%, хугацаа 36 сар
Долларын бонд: нэгжийн үнэ 100$, хүү 5.8%, хугацаа 24 сар
#ТаАв #БидӨсгөе #ЭТТБонд