АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ПРОЦЕССЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА 

“Ворлд Стандарт Консалтинг” ХХК-тай хамтран 2021 оны 11 дүгээр сарын 16-19-ний өдрүүдэд Аудитын зөвлөх үйлчилгээ болон Процессын менежментийн сургалтууд танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр амжилттай явагдаж төв оффис болон Салбарын 22 ажилтан хамрагдлаа.