ЖИНХЛЭГДСЭН АЖИЛТНУУДТАЙ УУЛЗАЖ САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ СОНСЛОО

Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын хэлтсээс Дасан зохицох хөтөлбөрийн хүрээнд төв оффисын туршилтын хугацаа дуусаж жинхлэгдсэн ажилтнуудтай туршилтын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан болон санал, хүсэлтийг сонсох уулзалтыг зохион байгууллаа.