“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ТАЙ ХОЛБООТОЙГООР УИХ, БАЙНГЫН ХОРООНООС ГАРГАСАН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРҮҮД

Батлагдсан огноо

Актын дугаар

Байгууллага

Агуулга

Линк

 1.  

2007.02.06

27

УИХ-ын тогтоол

Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6523

 1.  

2010.02.04

11

УИХ-ын тогтоол

Төрийн өмчийг 2010-2012 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6641

 1.  

2010.06.24

32

УИХ-ын тогтоол

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16231264647491

 1.  

2010.07.07

39

УИХ-ын тогтоол

Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6631

 1.  

2010.11.25

69

УИХ-ын тогтоол

Төсөв баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6623

 1.  

2011.11.25

53

УИХ-ын тогтоол

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд  онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6794

 1.  

2011.11.30

57

УИХ-ын тогтоол

Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6158

 1.  

2012.02.16

18

УИХ-ын тогтоол

Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10318

 1.  

2015.07.03

70

УИХ тогтоол

Төрийн өмчийг 2015-2016 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11232

 1.  

2016.09.07

45

УИХ тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12120

 1.  

2018.06.29

71

УИХ тогтоол

Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын 2010 оын 32 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14244

 1.  

2018.06.29

73

УИХ тогоол

Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13491

 1.  

2008.12.04

40

УИХ-ын тогтоол

Хуулийн төслүүд буцаах, үндсэн зарчим, удирдамж батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=6839

 1.  

2018.11.02

80

УИХ-ын тогтоол

МУ-ын 2019 оны Төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13785