“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ЗАСГИЙН ГАЗРААС ГАРГАСАН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРҮҮД

Батлагдсан огноо

Актын дугаар

Байгууллага

Агуулга

Линк

 1.  

2008.12.05

51

ЗГ-ын тогтоол

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=5410

 1.  

2008.01.16

14

ЗГ-ын тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар ойрын хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=1838

 1.  

2009.01.21

20

ЗГ-ын тогтоол

Түлш, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=4237

 1.  

2009.10.14

320

ЗГ-ын тогтоол

Тэргүүлэх чиглэл батлах

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=2677

 1.  

2010.10.20

272

ЗГ-ын тогтоол

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК байгуулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9829

 1.  

2011.03.31

98

ЗГ-ын тогтоол

Монгол Улсын иргэнд  “Эрдэнэс Тавантолгой” компанийн хувьцааг эзэмшүүлэх тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=3276

 1.  

2011.08.24

257

ЗГ-ын тогтоол

Өмнийн говийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=3641

 1.  

2012.03.28

96

ЗГ-ын тогтоол

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Иргэн хишиг хувь хүртэх/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=2742

 1.  

2012.04.11

116

ЗГ-ын тогтоол

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх, аж ахуйн нэгжид худалдахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9927

 1.  

2012.05.30

181

ЗГ-ын тогтоол

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааны тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9830

 1.  

2012.06.13

201

ЗГ-ын тогтоол

Журам батлах тухай /хувьцаа худалдах, эзэмшүүлэх/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8715

 1.  

2012.06.25

218

ЗГ-ын тогтоол

Монгол Улсын иргэнд давуу эрхийн хувьцаа эзэмшүүлэх тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8671

 1.  

2012.11.03

121

ЗГ-ын тогтоол

Төрөөс төмөр замын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8801

 1.  

2012.12.01

148

ЗГ-ын тогтоол

Хөгжлийн банкны зээлийн тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8844

 1.  

2013.01.26

28

ЗГ-ын тогтоол

Шинэ төмөр зам төслийн талаар зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9033

 1.  

2013.04.06

132

ЗГ-ын тогтоол

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааны төлбөрийн тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9130

 1.  

2013.06.22

225

ЗГ-ын тогтоол

Тавантолгой нүүрсний уурхйг түшиглэн гаалийн хяналтын бүс байгуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9272

 1.  

2013.09.10

319

ЗГ-ын тогтоол

Төрийн өмчит компанийн санхүүгийн чадавхийг сайжруулах зарим арга хэмжээ авах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9438

 1.  

2016.09.07

80

ЗГ-ын тогтоол

Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12142

 1.  

2017.05.10

142

ЗГ-ын тогтоол

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12816

 1.  

2017.06.14

166

ЗГ-ын тогтоол

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах утхай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12740

 1.  

2018.05.23

139

ЗГ-ын тогтоол

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13369

 1.  

2020.01.29

35

ЗГ-ын тогтоол

Нийслэл Улаанбаатар хотын зүүн бүсэд сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барьж ашиглалтад оруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15038

 1.  

2020.04.27

146

ЗГ-ын тогтоол

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15317

 1.  

2020.12.02

200

ЗГ-ын тогтоол

Сайжруулсан шахмал түлшний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15769

 1.  

2013.01.19

18

ЗГ-ын тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9035

 1.  

2013.08.16

299

ЗГ-ын тогтоол

Нүүрсний экспортыг дэмжих талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9338

 1.  

2013.12.14

409

ЗГ-ын тогтоол

“ЭТТ” ХК-ийн хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9603

 1.  

2015.04.20

151

ЗГ-ын тогтоол

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн талаар арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11027

 1.  

2015.04.20

151

ЗГ-ын тогтоол

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11027

 1.  

2016.06.09

316

ЗГ-ын тогтоол

Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12013

 1.  

2018.02.06

43

ЗГ-ын тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13219

 1.  

2020.12.13

211

ЗГ-ын тогтоол

Ковид 19 цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15792