ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДАТА АНАЛИСТЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Хүний нөөцийн дата аналистын сургалт зохион байгуулагдлаа.