УУРЫН БА УСАН ХАЛААЛТЫН МАШИНИСТЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Уурын ба усан халаалтын машинистын сургалт 2022 оны 08 дугаар сарын 08-наас 12-ны өдрүүдэд Герман-Монгол МСҮТ-ийн байранд 2 давхарт 205 тоотод зохион байгуулагдав. Сургалтад Барилга дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын хэлтсийн 3 ажилтан хамрагдлаа.