"АЖИЛТНАА СОНСОХ ӨДӨРЛӨГ"-ИЙН ХҮРЭЭНД УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

"Ажилтнаа сонсох өдөрлөг"-ийн хүрээнд хөлсөөр ажиллах гэрээтэй болон компанид шинээр орж буй 5 ажилтантай 2022 оны 09 сарын 15-ны өдөр Захиргаа, удирдлагын газрын дарга Х.Батсайхан, Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын хэлтсийн дарга Б.Ариунзаяа нар уулзалт зохион байгууллаа.