ГЕОТЕХНИКИЙН SLIDE 2D, 3D, DIPS, ROCKDATA ПРОГРАММЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

“Геотехникийн Slide2D, 3D, Dips, Rockdata программын сургалт 2022 оны 09 дүгээр сарын 28,29-ний өдрүүдэд “Грийн Аксис Солушн” ХХК-иас танхимаар зохион байгуулагдав. Сургалтад Салбарын Уулын хэлтсийн төлөвлөтийн хэсгийн геотехникийн инженер Г.Тэгшжанцан, М.Ганжаргал нар хамрагдлаа.