ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДЙИН ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОВ

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгээс 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-нд “Дижитал эдийн засаг дахь татварын сорилт - Татварын мэргэшсэн зөвлөхүүдийн оролцоо” сэдэвт чуулганыг зохион байгуулсан. Тус чуулганд "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын 5 удирдах ажилтан оролцлоо.