"ОЛОН УЛСЫН ТАТВАР-2022 ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН АРГА, БАРИМТЖУУЛАЛТ" СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэгээс 2022 оны 10 дугаар сарын 04-нд "ОЛОН УЛСЫН ТАТВАР-2022 ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН АРГА, БАРИМТЖУУЛАЛТ" сургалтыг зохион байгуулав. Тус сургалтад "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын 10 ажилтан оролцлоо.