АЗ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын хэлтсээс “Худалдан авах ажиллагааны хөтөч” ТББ-тай хамтран “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох /А3/ сургалт”-ыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг  2022 оны 10 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулсан бөгөөд "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн 24 ажилтан хамрагдав.