ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

УРГАМАЛЫН БЯМБАСҮРЭН

 

Одоо эрхэлж буй ажил: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга

Томилогдсон огноо: 2023 оны 04 дүгээр сарын 28

Боловсрол: 
⦁    1990 онд Улаанбаатар хотын 33-р дунд сургууль;  
⦁    1994 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг багш мэргэжлээр;
⦁    1998 онд Итали улсын Боккнийн их сургууль төгссөн. 
⦁    1997 онд БНСУ-д 2002 онд Их Британи Улсад менежментийн чиглэлээр, 2003 онд Малайз улсад даатгалын чиглэлээр, 2005 онд Тайвань улсад хөгжлийн бодлогын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн. Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй.

Ажлын туршлага: 
⦁    1994-1997 онд Монгол Даатгал ТӨҮГ-т мэргэжилтэн;
⦁    1999-2004 онд Монгол даатгал ХХК-д ерөнхий менежер;
⦁    2004-2007 онд Хүнс, хөдөө аж ахуй үйлдвэрийн Сайдын зөвлөх;
⦁    2007-2010 онд Монголын ардчилсан залуучуудын холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга;
⦁    2010-2012 онд Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яаманд Төрийн нарийн бичгийн дарга;
⦁    2012-2015 онд “МИГ” даатгал ХХК-д ТУЗ-ийн дарга;
⦁    2015 онд МАН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын ахлах зөвлөх;
⦁    2016 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд даргаар ажиллаж байна. 

 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН 

АВСАЙН МӨНХБАТ

 

Одоо эрхэлж буй ажил: Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

Томилогдсон огноо: 2023 оны 04 дүгээр сарын 28

Боловсрол: 
⦁    2002 онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын 10 жилийн 3-р дунд сургууль;   
⦁    2007 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Экологи, технологи, хөгжлийн сургуулийг байгаль орчны хяналт, үнэлгээний менежерээр бакалавр;
⦁    2016 онд Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр;
⦁    2020 онд Удирдлагын академийг төрийн удирдлагын менежер төгссөн;
⦁    2011-2019 онд Австрали, Япон, БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн.

Ажлын туршлага: 
⦁    2002-2003 онд “Монгол хун хуа” ХХК-д Бүтээгдэхүүн савлах хэсэгт ажилтан;
⦁    2007-2008 онд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын туслах;
⦁    2008-2010 онд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах, Төрийн захиргааны удирдлагын газарт туслах мэргэжилтэн;
⦁    2012-2016 онд Хөдөлмөрийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн; 
⦁    2016 онд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт ахлах мэргэжилтэн; 
⦁    2016-2018 онд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт шинжээч;
⦁    2018 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт референт;
⦁    2022 оноос Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргаар ажиллаж байна.