“ТЭРБУМ МОД”  ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА