УДИРДЛАГЫН БАГ

Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
Х.МӨНХЖАРГАЛ

Хууль, эрх зүйн газрын дарга,
Дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газрын захирлын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч 

Э.ТҮВШИНЖАРГАЛ

Ерөнхий нягтлан бодогч
Ш.ЦОГЗОЛМАА

Уул уурхай, технологийн газрын дарга
Ч.АЛТАНБАГАНА

Стратеги төлөвлөлт, төслийн газрын дарга,
Барилга, дэд бүтцийн газрын даргын ажил үүргийг хавсран гүйцэтгэгч

Ц.АНХ-ОД

Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга,
Борлуулалт, маркетинг, тээврийн газрын даргын ажил үүргийг хавсран гүйцэтгэгч

Н.ЦЭРЭНСАМБУУ

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
Г.ГАНТУЛГА

Захиргаа, удирдлагын газрын дарга
Н.АНУН

Салбарын захирал
Л.ДОРЖСҮРЭН

Үйлдвэрлэл, техникийн газрын дарга
А.ДАВААХҮҮ

Тээвэр логистикийн газрын дарга
Э.БЯМБАДОРЖ

Эрдэнэс нэгдсэн терминал цогцолборын дарга
М.МЯНГАНЖАДАМБА

Шуурхай удирдлага, мэдээллийн технологийн газрын дарга
Г.СЭРЖХОРОЛ

Захиргаа, бүтээн байгуулалт, төслийн хөгжлийн газрын дарга
А.БААТАРХҮҮ

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн газрын дарга
Ө.НЯМАА